Քիմիա

Մեխով փորձ

Չեզոքացման ռեակցիայի փորձ

Քիմիական փորձեր

Քիմիական բանձևներ, հավասարումներ, ռեակցիաններ

Քիմիական բանաձև անվանում են այն նյութի բաղադրությանը, որի պայմանական գրառումը քիմիական նշանների և ինդեքսների միջոցով է կազմվում։

Քիմիական հավասարում անվանում են այն քիմիական ռեակցիային, որի պայմանական գրառումը բանաձևների և գործակիցների միջոցով է կազմվում։

Առաջին տիպի ռեակցիան է միացման ռեակցիան։ Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու և ավելի նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ։

Երկրորդ տիպի ռեակցիան է քայքայման ռեակցիան։ Քայքայման է
կաչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ մեկ բարդ նյութից ստացվում է մի քանի նյութեր։

Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, պարզ նյութի ատոմները տեղեկալում են բարդ նյութի ատոմներից որևէ մեկի հետ։

Փոխանակման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև։ Նրանք փոխանակվում են իրենց մասնիկով։ Այսպիսի ռեակցիաներին անվանում են չեզոքացման։ Չեզոքացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են թթուների ու հիմքերի միջև։

Տնային աշխատանք


1.Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը:

1748թ․ Միխայել Լոմոնոսովը մի փորձ կատարեց։ Նա վերցրեց մի քանի մետաղ և դրանք կշռեց։ Հետո այն այրեց անոթի բերանը փակելուց հետո։ Այրումից հետո բոլոր մետաղների զանգվածները միասին հավասար էին այն զանգվածին, ինչին, որ հավասար էր այրումից առաջ։ Սա նշանակում է, որ թթվածնի բացակայության դեպքում նյութերը իրենց զանգվածը չեն փոխում։

3. Քիմիական և ֆիզիկական երևույթներ:

Ֆիզիկական երեևույթներ — տերևի ընկնելը, տետրի պատռվելը, գրիչի գրելը։

Քիմիական երևույթներ — Երկաթի ժանգոտվելը, կաթի թթվելը, գազի միալը։

Տնային աշխատանք

1.Լրացրե՛քբացթողումները հետևյալ նախադասություններում.

Ոչ մետաղների ատոմների միջև առաջանում է կովալենտային կապ:

Մետաղների ատոմների միջև առաջանում է մետաղային կապ:

Մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև առաջանում է իոնային կապ:

3.Ո՞րքիմիական կապն է անվանվում կովալենտայինԲերե՛ք օրինակներ:

Երկու ոչ մետաղային նյութերի երկու տարբեր ատոմների խառնուրդը:

Տնային աշխատանք

1.Ո՞ր«հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:

2-րդ հարկում, 14-րդ բնակարանում:

2.Ո՞ր տարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:

Կալցիում:

3.Պարզաբանեք (օրինակներով ու մեկնաբանություն ներովպարբերությունխումբ,

գլխավոր ու երկրորդական ենթախմբերկարգաթիվ հասկացությունները:

Պարբերությունը դա բնակարան է, որտեղ ապրում է նյութը.

օրինակ՝ առաջին բնակարանում պարում է H նյութը:

Խմբերը դրանք հարկեր են, որտեղ ապրում են նյութերը.

օրինակ՝ առաջին հարկում ապրում են H, He նյութերը:

Գլխավոր ենթախումբ կոչվում են այն խմբերը, որտեղի բոլոր վանդակներում կան նյութեր, իսկ երկրորդականը, երբ չկան նյութեր բոլոր վանդակներում:

4. Ո՞րնէ հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Zn որովհետև դա չի գտնվում երկրորդ խմբում:

www.000webhost.com