Ֆիզիկա

Անգլիացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս. ստեղծել է մեխանիկայի և աստղագիտության տեսական հիմունքները, հայտնագործել տիեզերական ձգողության օրենքը, մշակել  դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը, պատրաստել հայելային հեռադիտակը, կարևորագույն փորձարարական աշխատանքներ կատարել օպտիկայի բնագավառում:

նույն ծառի նման մի ծառ

1.Որոշել ժամացույցի վայրկենացույցի սլաքի ծայրի շարժման արագությունը,եթե սլաքի երկարությունը 10սմ է։

0.1մ/վ։

2.Շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը 10վ-ում կատարում է30 պտույտ:Որքան է այն շրջանագծի շարավիղը որով շաժվում է մարմինը,եթե նրա շաժման արագությունը 4,8մ/վ է:

 

3.Ինչ—որ  համազոր ուժի ազդեցությամբ 100կգ զանգվածով մարմինըշարժվում է  0,3մ/վ2 արագացմամբ: Ինչ արագացմամբ կշարժվի 120կգզանվածով մարմինն այդ նույն ուժի ազդեցությամբ:

F=ma

100×0.3=30

30:120=0.25

Պատ․՝0.25մ/վ2

4.Ինչ հաստատուն ուժի ազդեցությամբ դադարի վիճակում գտնվող  0,3կգզանգվածով մարմինը  5վ—ում կանցնի 25մ ճանապարհ:

25:5=5մ/վ

5:5=1մ/վ2

0.3×1=0.3Ն

5.Որքան ժամանակում 5000Ն համազոր ուժի ազդեցությամբ շարժվող  1տզանգվածով մարմնի արագությունը կաճի   500մ/վ—ից մինչև   2000մ/վ:

5000:1000=5մ/վ2

2000-500=1500մ/վ

1500:5=300վ

6.50Ն հաստատուն համազոր ուժի ազդեցությամբ շարժվող  100կգ զանգվածովմարմնի արագությունը 8վ—ում աճեց մինչև 10մ/վ: Գտնել մարմնի արագությունըայդ ժամանակահատվածի սկզբում:

50:100=0.5մ/վ2

0.5×8=4մ/վ

10-4=6մ/վ

7.Դիտորդից ինչ հեռավորության վրա է հարվածում կայծակը, եթե ամպերիորոտը կայծակը նկատելուց 4վ հետո է հասնում դիտորդին: Ձայնի տարածմանարագությունը` 330մ/վ է:

4×330=1320մ

www.000webhost.com